We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

NORGES FØRSTE VINDMØLLEPARK

Norges første vindmøllepark er i ferd med å bli en realitet på Husfjellet i Vikna kommune! Dermed er nok en milepæl i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks historie satt, og etter at anlegget er i drift vil også en kald nordvestkuling eller storm fra sydvest, gi lys og varme til trøndske hjem. Så det er ikke lnger regnet som gir oss grunnlaget for vår virksomhet, men også blåset.

FAKTA OM 1991

 • Norges befolkning er 4 249 830.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 81,54 kroner.
 • Gulfkrigen: «Operation Desert Storm» begynner.
 • Klanen, Vålerengas supporterforeningen ble stiftet.
 • Sovjetunionen blir vedtatt oppløst.
 • Kong Olav V (f. 1903) dør.
 • Enighet mellom EF og EFTA om opprettelse av «Det europeiske økonomiske samarbeidsområde» (EØS).
 • Roy Jacobsen utgir romanen «Seierherrene».
 • Cher med «The Shoop Shoop Song», Bryan Adams med «I Do It For You» og Right Said Fred med «I’m Too Sexy» topper norske hitlister.

UTBYGGING I CHILE

3 større entrepriser var igang (en sveitser, en tysker og en argentinger/italiener), da anlegget i slutte nav november 1987 fikk et lengre avbrekk som nesten holdt på å stoppe hele prosjektet. Etter den fuktigste vinteren i kvinnes minne, hovr 6-7 m snå hadde akkumulert seg på toppen av Andesfjellene, satte det inn med rekordvarme som utløste et skred øverst i en av dalene, helt på grensen mot Argentina. Dette dro med seg vann, snø, vannmettet jord og  stein i en opptil 79m høy flodbølge. Den ble anslått til over 3000 m3/sek (større en Glomma i vørflom ved Sarpsborg) og feide dalen praktisk talt ren for brakkerigger, bruer og veier.
Les mer om utbyggingsprosjektet i Chile.

NTE PÅ OPPDRAG I SEOUL,
SØR-KOREA I 1993

Normann: Hi ein jobb ått dæ borti Korea.
Frank: Hos kæm da?
Normann: Det herre e itj oppi Korea (bydel i Malm), men nerri Seoul i Sør-Korea.
Frank: Ja, ingen jobb e jo for liten for verket
Normann: det herre e alvor og itj nå tull. Du skal reise med Fosdalen Industrier og montere 2 stk. bakrigger.

Les hele artikkel her

LATVIA 1994

Latvia sammen med de to øvrige Baltiske stater, er et land i sin spede barndom Med et innbyggertall på ca. 2,7 mill, er det et relativt lite land i folketall.

Tatt i betraktning av at kjøpekraften i gjennomsnitt ligger på ca 1/10-part av norsk nivå, betyr det at energien er svart kostbar for den vanlige forbuker. Når en i tillegg vet at under Sovjetperioden var energien så og si gratis, så har frigjøringen hatt sin pris i form av at en nå har fått en verdisetting av godene i samfunnet.
Les hele artikkel her

Også i senere tid har NTE vært på oppdrag i utlandet både i europa og andre deler av verden. NTE har bidratt i land som Pakistan, Bosnia, Latvia Korea, Chile osv.

FAKTA OM 1990

 • Norges befolkning er 4 233 116.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 85,35 kroner.
 • Passasjerfergen MS «Scandinavian Star» rammes av brann mellom Oslo og Frederikshavn. 159 mennesker omkommer.
 • DDR og Tyske forbundsrepublikken ble gjenforent.
 • Ketil Stokkan vinner den norske finalen i Melodi Grand Prix med «Brandenburger Tor».
 • Sinead O’Connor med «Nothing Compares 2 U», Roxette med «It Must Have Been Love» og a-ha med «Crying In The Rain» topper norske hitlister.
 • Mikhail Gorbatsjov blir valgt til president i Sovjetunionen.
 • Nelson Mandela, politisk fange i 27 år, blir løslatt fra Victor Verster-fengselet i Cape Town, Sør-Afrika.
 • Magnus Carlsen, sjakkspiller, og Prinsesse Eugenie av York blir født.

KRAFTVERKENE I MERÅKER

(NTE-Kontakten 1-1989)
Meråker-søknaden ligger for tiden i Olje- og energidepartementet og ventes fremmet for stortingsbehandling i vårsesjonen i år, dvs. senest i løpet av juni måned. Gjennom innstillingen fra NVEs råd, som ble oversendt departementet i februar, er NTE lanft på veg kjent med mremissens.

De fem kraftverkene som i dag eies og drives av A/S Meraker Smelteverk hjemfaller til Staten den 24. mai i år. For å fastsette den prisen NTE må betale for å kjøpe anleggene og rettighetene har det pågatt forhandlinger mellom NVE og NTE.
Les hele artikkel her.

NTE OVERTAR KRAFTVERKENE I MERÅKER FRA ELKEM

(Fra boka Mårråk – Arbok 2 for Meråker Historielag 2011)
I tillegg til å forsyne smelteverket med strøm, fikk etter 1918 også private husholdninger og andre tilgang til elektrisitet. Kraftforsyningen i Meråker levde på mange måter sitt eget liv. Bygda var sjølforsynt med strøm og kummunen beholdt sitt eget lille distribusjonsverk. I  1969 overtok Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk de store,kommunale e-verkene i fylket: Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Meråker kommunale e-verk var ett av de få og små e-verk som fortsatt levde utenfor «det store fellesskapet»

Rundt midten av 70-tallet fjorde fylkesverket framstøt for å få det kommunale e-verket inn i NTE-familien. Det framstøtet mislyktes, men et par år seinere ble daværende underdirektør i NTE, Carl Skaar og mangeårig meråkerordfører Svein Brækken enige om en overtakelse, og i 1979 var det NTE som eide linjenettet også i Meråker.

Men fortsatt var kraftproduksjoen på private hender, ikke lenger eid av Meraker Brug eller Union Carbide, men av Elkem, som for lengst hadde overtatt både smelteverksindustri og kraftproduksjon. I løpet av det neste ti-året skulle det imidlerti bli slutt også på den private kraftproduksjon. I 1989 gikk nemlig Elkems konsesjon for energiproduksjon ut, i henhold til hjemfallsbestemmelsene tilfalt produksjonsanlegg, reguleringsanlegg og fallrettigheter Staten, som i neste omgang overdro eiendomsretten til NTE.

FAKTA OM 1989

 • Norges befolkning er 4 220 686.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 85,44 kroner.
 • Ayatollah Khomeini erklærer fatwa mot forfatteren Salman Rushdie.
 • Rullebrett tillates igjen i Norge etter å ha vært forbudt siden 1978.
 • Det første Sametinget åpnes.
 • Berlinmuren faller.
 • Massakren på Den himmelske freds plass: I Beijing, Kina stormer hæren Den himmelske freds plass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer har samlet seg.
 • Oljetankeren Exxon Valdez går på grunn i Alaska og forårsaker en av verdens største forurensningskatastrofer.
 • Taylor Swift, amerikansk countryartist, blir født.

Rundt midten av 70-tallet fjorde fylkesverket framstøt for å få det kommunale e-verket inn i NTE-familien

FAKTA OM 1976

 • Norges befolkning er 4 017 101.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 31,05 kroner.
 • Odvar Nordli tar over som statsminister etter Trygve Bratteli.
 • Programposten Norge Rundt blir vist for første gang på NRK.
 • Vernepliktsalderen i Norge senkes fra 20 til 19 år.
 • Soweto-opprøret starter i Sør-Afrika.
 • Concorde begynner sine kommersielle flyvninger mellom London og Washington D.C.
 • Ane Brun, musiker, og Ronaldo, brasiliansk fotballspiller, blir født.

NTE FLYTTER INN I NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
MED LAGER OG VERKSTED PÅ SØRSILEIRET

FAKTA OM 1975

 • Norges befolkning er 3 997 525.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 27,16 kroner.
 • Forbudet mot alkohol- og tobakksreklame trer i kraft.
 • Bilbeltepåbud innføres.
 • Thrilla in Manila: Muhammad Ali slårJoe Frazier I en boksekamp i Manila, Filippinene.
 • Slades «Far far away», Nazareths «Love hurts» og Rod Stewarts «Sailing» er populære låter.
 • 27 mennesker omkommer i Trettenulykken når nordgående tog fra Oslo og sørgående tog fra Trondheim kolliderer.
 • Lise Myhre, tegneserieskaper, og David Beckham, engelsk fotballspiller, blir født.

NTE BLE FYLKESDEKKENDE

I 1969 overtar NTE de kommunale e-verkene i de store kommunene i Nord-Trøndelag: I Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Med disse kjøpene  ikke bare produserer NTE hovedmengden av elektrisitet i fylket, de aller fleste husstander, bedrifter og offentlige institusjoner er nå koblet til fylkesverkets nett.

ELEKTRISK KRAFT ER EN AV DE FORNEMSTE
MIDLER FOR Å BYGGE OPP ET HARMONISK NÆRINGSLIV.
Fylkesmann Asbjørn Lindboe, 1958

NVE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE VED NTE DANNER SAMEIET KRAFTVERKENE I ØVRE NAMSEN

Den norske stat ved NVE og Nord-Trøndelag fylkeskommune ved NTE danner sameiet Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) med 50 % eierskap hver.

Tunnsjø
Tunnsjødal
Røyrvikfoss

FAKTA OM 1958

 • Norges befolkning er 3 507 986.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 9,08 kroner.
 • Regjeringen i Sør-Afrika forbyr partiet ANC (African national congress).
 • Det europeiske fellesskap (EF) begynner sitt virke.
 • Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA blir opprettet.
 • Norsk Språkråd legger fram den nye læreboknormalen, og utløser språkstrid.
 • Brasil vinner VM i fotball. 17-åringen Pelé scorer to mål i finalen mot Sverige.
 • Anne Holt, forfatter, og Kjell Inge Røkke, finansmann, blir født.

BRATTINGFOSS PUMPEKRAFTVERK I DRIFT

FAKTA OM 1955

 • Norges befolkning er 3 410 726.
 • Et kilogram kaffe koster 15,04 kroner.
 • Elvis Presley dukker opp på TV for første gang.
 • Norsk Jernverk i Mo i Rana starter produksjonen.
 • Winston Churchill går av som statsminister i Storbritannia.
 • Skeid blir norgesmester (cupmester) etter å ha slått Lillestrøm 5-0 i finalen.
 • «Gunsmoke» (Kruttrøyk) debuterer på den amerikanske TV-kanalen CBS.
 • Erik Solheim, politiker, og Bill Gates, amerikansk forretningsmann og grunnleggeren av Microsoft blir født.
arbeidslag19502
transport1950
arbeidslag1950

ASBJØRN NERGÅRD OM ARBEIDSSITUASONEN RUNDT 1960

Jeg ble ansatt i en midlertidig stilling som anleggsingeniør i 1960, og jobben ble planlegging av fordelingsnett, prosjektering, og anleggsledelse. Det ble etter hvert to stikningslag som jobbet hele året, noe som førte til mye bilkjøring, ca. 60- til 70 000 km. i året.

Jobben var krevende. Delvis var det nye ting for meg og «sjefen» krevde gode løsninger, men han ga frie hender og ansvar så jobben var virkelig interessant. Et ganske vanlig problem i elektrifiserte områder var for svak spenning. Strømforbruket økte og spesielt lavspentnettet var både for svakt dimensjonert og hadde for lange linjer. Oppdeling av transformatorkretser og oppdimensjonering ble derfor et stort arbeidsområde, ikke minst i de siste kommunale e.verkene som ble med i NTE.

 

Transport av alt materiellet ble tilbudt en som hadde utstyr for slikt oppdrag. Dette var ofte store jobber idet egnet utskutt stein i bestemt mengde og form, stolper, traverser, isolatorer og en god del annet måtte fraktes til de merkede stolpepunktene. Utskutt stein ble brukt som ”steinlås” for å feste mastene i stolpehullet. Det ble nyttet hest, traktor og bensindrevne vinsjer som e.verket lånte ut. Vinsjene var både en- og to-tromlet slik at en kunne bygge løypestreng. Anleggsarbeidet pågikk hele året og ble derfor ganske varierende. Det hendte at arbeid ble stoppet p.g.a. store snømengder og derav mye snømåking for å finne igjen tidligere utkjørt materiell. Snøfres ble også brukt.

Til transporthjelp for linjemontørene har det fra 50-tallet vært prøvd og brukt forskjellige motoriserte «doninger». «MotoStandard» med belter og vinsj, var vel den første, og det ble flere, men alle hadde svakheter i konstruksjon og fremkommelighet. Snøscooteren ble etter hvert vanlig og en god hjelp vinters tid.

 

Linjebygging var et tungt arbeid selv om det etter hvert kom hjelpemidler. Oftest var linjetraseene ute i terrenget, og det var en del tungt utstyr som måtte bæres mellom stolpefestene: Bergbormaskin ofte med 4 bor og drivstoff, spett og spader, stolpereiser og tauverk, wirespill og dagens matrasjon.

FAKTA OM 1947

 • Norges befolkning er 3 146 497.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 4,01 kroner.
 • Saab produserer sin første bil.
 • Thor Heyerdahl seiler med Kon-Tiki over Stillehavet.
 • Stortinget vedtar lov om tre ukers ferie.
 • Skeid blir norgesmester i fotball.
 • «Anne Franks dagbok» utgis.
 • Wenche Myhre, artist, og David Bowie, britisk musiker, blir født.
17. mai 2015

FAKTA OM 1946

 • Rasjoneringen av brennevin oppheves.
 • I London holder FNs hovedforsamling sitt første møte.
 • Ho Chi Minh utropte seg selv til president i Vietnam.
 • Svinesundbroen åpnes
 • Amerikanske prøvesprengninger på Bikiniatollen i Stillehavet.
 • SAS opprettes
 • Nürnbergprosessene: Dom i den internasjonale prosessen ved krigsforbryter-domstolen i Nürnberg