We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK OPPRETTES

Emil_Astrup22. juni 1919 vedtok fylkestinget i Nord-Trøndelag å opprette Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Samtidig vedtas byggingen av Follafoss kraftverk. Emil Astrup, som stod bak utredingen om et fylkeskommunalt elektrisitetsverk, ble ansatt som første administrerende direktør.

I 1918 ble kraftutbyggingen tatt opp som egen sak i amtstinget i Levanger. 42 ordførere fikk høre et interessant foredrag av ingeniør Emil Astrup – ”Om bygging av et amtskommunalt elektricitetsverk for Nordre Trondhjems Amt”.

Den dynamiske ingeniøren ble den sentrale personen i det planarbeidet som nå startet. Tross mye motstand, deriblant direkte kritikk av Astrup, fikk fylkets elektrisitetskomité utarbeidet en plan som kunne legges frem på neste fylkesting.

1. januar 1919 ble betegnelsen amt endret til fylke, og på fylkestingets møte 21. juni 1919 ble det bl.a. vedtatt at Nord-Trøndelag fylke skulle erverve aksjemajoriteten i A/S Folla for 1,2 millioner kroner. Planen var å utnytte de ervervete fallrettighetene i Follavassdraget og bygge et fylkeskommunalt elektrisitetsverk i Follafoss og et tilknyttet høyspentnett. I tillegg til rettighetene i Follavassdraget ble fylket eier av et tresliperi, en skogeiendom på 45 000 mål, flere gårdsbruk, boliger og driftsbygninger og beholdningen av tømmer og tremasse.

Nå gikk utviklingen raskt. Representantskapets medlemmer ble valgt samme dag. De holdt umiddelbart et møte og valgte Fylkesverkets styre: Formann Emil Astrup, styremedlemmer ordførerne Martin Stavrum (Frol) og Odin Kvam (Beitstad). Da Astrup ble ansatt som administrerende direktør og byggeleder for verket, ble gårdbruker J. P. Trøite (Hegra) valg inn i styret og M. Stavrum ble formann.

FAKTA OM 1919

 • Norges befolkning er 2 589 463.
 • En boks fiskeboller koster 2,31 kroner.
 • Odd blir norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Frigg 1-0 i finalen.
 • Amtene døpes om til fylker, og amtmenn blir fylkesmenn.
 • Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vedtar åttetimersdag for industriell virksomhet.
 • Redd Barna blir stiftet i London.
 • Versailles-traktaten undertegnes i Paris.
 • Eva Peron (Evita), argentinsk presidentfrue blir født.

FYLKETS ELEKTRISITETSVERK ER ET TILTAK SOM IKKE HAR MED PARTIPOLITIKK Å GJØRE.
Redaktør Johannes Kjesbu, 1923

FAKTA OM 1923

 • Norges befolkning er 2 707 000.
 • Et kilogram geitost koster 4,11 kroner.
 • Stortinget vedtar at konkurstruede banker kan settes under administrasjon av regjeringen.
 • Johan Falkberges roman “Den fjerde nattevakt” kommer ut.
 • Faraoen Tut-ankh-Amons grav blir åpnet.
 • Hyperinflasjon og forsøk på nazistisk kupp i Tyskland.
 • Vulkanen Etna har utbrudd på Cecilia (Italia); 60 000 mennesker mister sine hjem.
 • Hjalmar “Hjallis” Andersen, skøyteløper blir født.

NTE STARTER INSTALLASJONSVIRKSOMHET OG SALG AV KOMFYRER

NTE startet tidlig med installasjonsvirksomhet og salg av komfyrer og andre elektriske produkter, både for å gjøre elektrisiteten og elektriske apparater tilgjengelige for private husholdninger. Men også for å bidra til økt forbruk og dermed økt omsetning av elektrisiteten fra Follafoss.

Etter hvert sm NTE overtar en rekke kommunale e-verk, fikk det fylkeseide e-verket installasjonsavdelinger og utsalg i så å si alle fylkets kommuner.

Fylket investerte i elektrifisering av flere av sine institusjoner, blant annet ble de to sykehusene i Namsos og Levanger fullt utbygd med elektrisk kraft rundt 1925. Det samme gjaldt Namdal helseheim, de to husmorskolene i Stjørdal og Overhalla og Mære landbruksskole. Nord-Trøndelag fylke ble dermed en stor strømkunde, og samtidig var det å lære opp unge mennesker i bruk av elektriske apparater en god investering på lang sikt.

De første store private virksomhetene som ble koblet til Fylkesverkets nett var jernmalmgruvene Fosdalens Bergverks A/S i Malm og A/S Namdalens Træsliperi i Lauvsnes. Dette skjedde i 1924. Fosdalens Bergverks A/S hadde tidligere kjøpt elektrisk strøm til belysning fra Malmo Elektrisitetsværk i Malm og senere fra Fergen i Beitstad.

De private husholdningene investerte i elektrisk lys, mens de fortsatte å bruke ved til oppvarming og matlaging. I de skogfattige kyststrøkene brukte de torv.

Høye investeringer og lavt strømsalg gjorde at Fylkesverket gjennom flere år slet med underskudd.

FAKTA OM 1924

 • Norges befolkning er 2 719 233.
 • Et kilogram geitost koster 4,45 kroner.
 • 51,8 prosent av befolkningen var stemmeberettigede ved Stortingsvalget.
 • Norges Automobilforbund (NAF) blir stiftet.
 • Raumabanen blir åpnet.
 • Forfatterne Arne Garborg, Franz Kafka og Joseph Conrad dør.
 • Historiens første olympiske vinterleker arrangeres i Chamonix, Frankrike.
 • Ingrid Espelid Hovig, husstelllærer og fjernsynskokk og Marlon Brando, amerikansk skuespiller, blir født

NTE OVERTAR FLERE KOMMUNALE ELEKTRISITETSVERK OG KRAFTVERK I NORD-TRØNDELAG

1938: NTE overtar Stod kommunale kraftverk.
1940: NTE overtar Egge kommunale elektrisitetsverk
1941: NTE overtar de kommunale elektrisitetsverkene i Kvam, Beitstad, Namdalseid og Klinga.
1942: NTE overtar de kommunale elektrisitetsverkene i Inderøy og Røra.
1943: NTE overtar de kommunale elektrisitetsverkene i Sparbu og Otterøy.
1944: NTE overtar de kommunale elektrisitetsverkene i Frosta, Ytterøy, Mosvik og Ogndal.
1946: NTE overtar det kommunale elektrisitetsverket i Malm.

FAKTA OM 1938

 • Norges befolkning er 2 926 686.
 • Et kilo egg koster 1,80 kroner, og et kilo kaffe koster 3,00 kroner.
 • Time Magazine kårer Adolf Hitler til “Årets person”.
 • Olje oppdages i Saudi Arabia.
 • Dronning Maud dør.
 • Krystallnatten: I Tyskland angripes jøder og jødisk eiendom i stor skala.
 • Sørlandsbanen åpner.
 • Liv Ullmann, skuespiller og regissør blir født.
fiskumfoss
damm_03081934
17. mai 2015

FAKTA OM 1946

 • Rasjoneringen av brennevin oppheves.
 • I London holder FNs hovedforsamling sitt første møte.
 • Ho Chi Minh utropte seg selv til president i Vietnam.
 • Svinesundbroen åpnes
 • Amerikanske prøvesprengninger på Bikiniatollen i Stillehavet.
 • SAS opprettes
 • Nürnbergprosessene: Dom i den internasjonale prosessen ved krigsforbryter-domstolen i Nürnberg
arbeidslag19502
transport1950
arbeidslag1950

ASBJØRN NERGÅRD OM ARBEIDSSITUASONEN RUNDT 1960

Jeg ble ansatt i en midlertidig stilling som anleggsingeniør i 1960, og jobben ble planlegging av fordelingsnett, prosjektering, og anleggsledelse. Det ble etter hvert to stikningslag som jobbet hele året, noe som førte til mye bilkjøring, ca. 60- til 70 000 km. i året.

Jobben var krevende. Delvis var det nye ting for meg og “sjefen” krevde gode løsninger, men han ga frie hender og ansvar så jobben var virkelig interessant. Et ganske vanlig problem i elektrifiserte områder var for svak spenning. Strømforbruket økte og spesielt lavspentnettet var både for svakt dimensjonert og hadde for lange linjer. Oppdeling av transformatorkretser og oppdimensjonering ble derfor et stort arbeidsområde, ikke minst i de siste kommunale e.verkene som ble med i NTE.

 

Transport av alt materiellet ble tilbudt en som hadde utstyr for slikt oppdrag. Dette var ofte store jobber idet egnet utskutt stein i bestemt mengde og form, stolper, traverser, isolatorer og en god del annet måtte fraktes til de merkede stolpepunktene. Utskutt stein ble brukt som ”steinlås” for å feste mastene i stolpehullet. Det ble nyttet hest, traktor og bensindrevne vinsjer som e.verket lånte ut. Vinsjene var både en- og to-tromlet slik at en kunne bygge løypestreng. Anleggsarbeidet pågikk hele året og ble derfor ganske varierende. Det hendte at arbeid ble stoppet p.g.a. store snømengder og derav mye snømåking for å finne igjen tidligere utkjørt materiell. Snøfres ble også brukt.

Til transporthjelp for linjemontørene har det fra 50-tallet vært prøvd og brukt forskjellige motoriserte “doninger”. “MotoStandard” med belter og vinsj, var vel den første, og det ble flere, men alle hadde svakheter i konstruksjon og fremkommelighet. Snøscooteren ble etter hvert vanlig og en god hjelp vinters tid.

 

Linjebygging var et tungt arbeid selv om det etter hvert kom hjelpemidler. Oftest var linjetraseene ute i terrenget, og det var en del tungt utstyr som måtte bæres mellom stolpefestene: Bergbormaskin ofte med 4 bor og drivstoff, spett og spader, stolpereiser og tauverk, wirespill og dagens matrasjon.

FAKTA OM 1947

 • Norges befolkning er 3 146 497.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 4,01 kroner.
 • Saab produserer sin første bil.
 • Thor Heyerdahl seiler med Kon-Tiki over Stillehavet.
 • Stortinget vedtar lov om tre ukers ferie.
 • Skeid blir norgesmester i fotball.
 • «Anne Franks dagbok» utgis.
 • Wenche Myhre, artist, og David Bowie, britisk musiker, blir født.

BRATTINGFOSS PUMPEKRAFTVERK I DRIFT

FAKTA OM 1955

 • Norges befolkning er 3 410 726.
 • Et kilogram kaffe koster 15,04 kroner.
 • Elvis Presley dukker opp på TV for første gang.
 • Norsk Jernverk i Mo i Rana starter produksjonen.
 • Winston Churchill går av som statsminister i Storbritannia.
 • Skeid blir norgesmester (cupmester) etter å ha slått Lillestrøm 5-0 i finalen.
 • “Gunsmoke” (Kruttrøyk) debuterer på den amerikanske TV-kanalen CBS.
 • Erik Solheim, politiker, og Bill Gates, amerikansk forretningsmann og grunnleggeren av Microsoft blir født.

ELEKTRISK KRAFT ER EN AV DE FORNEMSTE
MIDLER FOR Å BYGGE OPP ET HARMONISK NÆRINGSLIV.
Fylkesmann Asbjørn Lindboe, 1958

NVE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE VED NTE DANNER SAMEIET KRAFTVERKENE I ØVRE NAMSEN

Den norske stat ved NVE og Nord-Trøndelag fylkeskommune ved NTE danner sameiet Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) med 50 % eierskap hver.

Tunnsjø
Tunnsjødal
Røyrvikfoss

FAKTA OM 1958

 • Norges befolkning er 3 507 986.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 9,08 kroner.
 • Regjeringen i Sør-Afrika forbyr partiet ANC (African national congress).
 • Det europeiske fellesskap (EF) begynner sitt virke.
 • Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA blir opprettet.
 • Norsk Språkråd legger fram den nye læreboknormalen, og utløser språkstrid.
 • Brasil vinner VM i fotball. 17-åringen Pelé scorer to mål i finalen mot Sverige.
 • Anne Holt, forfatter, og Kjell Inge Røkke, finansmann, blir født.

NTE BLE FYLKESDEKKENDE

I 1969 overtar NTE de kommunale e-verkene i de store kommunene i Nord-Trøndelag: I Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Med disse kjøpene  ikke bare produserer NTE hovedmengden av elektrisitet i fylket, de aller fleste husstander, bedrifter og offentlige institusjoner er nå koblet til fylkesverkets nett.

NTE FLYTTER INN I NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
MED LAGER OG VERKSTED PÅ SØRSILEIRET

FAKTA OM 1975

 • Norges befolkning er 3 997 525.
 • Et kilogram kjøttdeig koster 27,16 kroner.
 • Forbudet mot alkohol- og tobakksreklame trer i kraft.
 • Bilbeltepåbud innføres.
 • Thrilla in Manila: Muhammad Ali slårJoe Frazier I en boksekamp i Manila, Filippinene.
 • Slades “Far far away”, Nazareths “Love hurts” og Rod Stewarts “Sailing” er populære låter.
 • 27 mennesker omkommer i Trettenulykken når nordgående tog fra Oslo og sørgående tog fra Trondheim kolliderer.
 • Lise Myhre, tegneserieskaper, og David Beckham, engelsk fotballspiller, blir født.