We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

2010

NTE ETABLERER BYGDEFIBERPROSJEKT

Tilgang på fiberbasert høyhastighetsbredbånd vil i framtida være like viktig for samfunnet som utbyggingen av strøm- og telefonnettet i sin tid var.

Denne erkjennelsen lå bak at NTE etablerte bygdefiberprosjektet for å gi innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet i hele Nord-Trøndelag mulighet til å knytte seg til neste generasjons bredbåndsinfrastruktur.

Bruken av bredbånd har økt betydelig de siste årene, og prognosene viser fortsatt kraftig vekst i båndbreddebehovet. Bredere bredbånd endrer folks bruksvaner. Det har NTE erfart gjennom vår fiberutbygging. Modellen med markedsbasert utbygging fungerer godt i byer og tettbygde strøk, men dårligere i distriktene. Dette er et paradoks ettersom høyhastighetsbredbånd sannsynligvis har en enda større verdi for de som bor og arbeider utenfor de tettest befolkede områdene i landet, med størst avstand til arbeidsplasser, kulturtilbud og helse- og utdanningstilbud.

Bygdefiberprosjektet er en invitasjon til en bred, lokal dugnad der offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, privatpersoner og NTE i fellesskap gjør det mulig å finansiere fiberbasert bredbånd i områder der det i utgangspunktet ikke er lønnsomt med markedsbasert utbygging.

Norsk Vannkraftproduksjon AS, eid av NTE Energi AS og Østfold Energi AS med 50 prosent hver, overtok fra 4. januar 2010 kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland fra Orkla-eide Elkem. Kjøpet av Siso og Lakshola kraftverk med en samlet produksjon på i overkant av 1 TWh og verdi på 4,3 milliarder kroner gjorde NTE til den ledende produsenten av fornybar energi nord for Dovre med en kraftproduksjon på 3,9 TWh.

FAKTA OM 2010

  • Norges befolkning er 4 858 199.
  • De mest populære navnene på nyfødte er Emma, Linnea, Sara og Nora for jenter og Lucas, Emil, Mathias og William for gutter.
  • Den 4. januar blir verdens høyeste bygning — hotellet Burj Khalifa i Dubai — offisielt åpnet.
  • Apple introduserer iPad
  • Det settes ny verdensrekord i kunstsalg på auksjon da skulpturen «L’Homme qui marche I» av Alberto Giacometti blir solgt for 65 millioner pund.
  • Vulkanen Eyjafjallajökull på Island har utbrudd.
  • Et jordskjelv tar livet av minst 2000 mennesker i Kina.
  • 33 chilenske gruvearbeidere kommer seg tilbake til overflaten etter å ha vært innestengt i 69 dager.