We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

1989

KRAFTVERKENE I MERÅKER

(NTE-Kontakten 1-1989)
Meråker-søknaden ligger for tiden i Olje- og energidepartementet og ventes fremmet for stortingsbehandling i vårsesjonen i år, dvs. senest i løpet av juni måned. Gjennom innstillingen fra NVEs råd, som ble oversendt departementet i februar, er NTE lanft på veg kjent med mremissens.

De fem kraftverkene som i dag eies og drives av A/S Meraker Smelteverk hjemfaller til Staten den 24. mai i år. For å fastsette den prisen NTE må betale for å kjøpe anleggene og rettighetene har det pågatt forhandlinger mellom NVE og NTE.
Les hele artikkel her.

NTE OVERTAR KRAFTVERKENE I MERÅKER FRA ELKEM

(Fra boka Mårråk – Arbok 2 for Meråker Historielag 2011)
I tillegg til å forsyne smelteverket med strøm, fikk etter 1918 også private husholdninger og andre tilgang til elektrisitet. Kraftforsyningen i Meråker levde på mange måter sitt eget liv. Bygda var sjølforsynt med strøm og kummunen beholdt sitt eget lille distribusjonsverk. I  1969 overtok Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk de store,kommunale e-verkene i fylket: Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Meråker kommunale e-verk var ett av de få og små e-verk som fortsatt levde utenfor “det store fellesskapet”

Rundt midten av 70-tallet fjorde fylkesverket framstøt for å få det kommunale e-verket inn i NTE-familien. Det framstøtet mislyktes, men et par år seinere ble daværende underdirektør i NTE, Carl Skaar og mangeårig meråkerordfører Svein Brækken enige om en overtakelse, og i 1979 var det NTE som eide linjenettet også i Meråker.

Men fortsatt var kraftproduksjoen på private hender, ikke lenger eid av Meraker Brug eller Union Carbide, men av Elkem, som for lengst hadde overtatt både smelteverksindustri og kraftproduksjon. I løpet av det neste ti-året skulle det imidlerti bli slutt også på den private kraftproduksjon. I 1989 gikk nemlig Elkems konsesjon for energiproduksjon ut, i henhold til hjemfallsbestemmelsene tilfalt produksjonsanlegg, reguleringsanlegg og fallrettigheter Staten, som i neste omgang overdro eiendomsretten til NTE.

FAKTA OM 1989

  • Norges befolkning er 4 220 686.
  • Et kilogram kjøttdeig koster 85,44 kroner.
  • Ayatollah Khomeini erklærer fatwa mot forfatteren Salman Rushdie.
  • Rullebrett tillates igjen i Norge etter å ha vært forbudt siden 1978.
  • Det første Sametinget åpnes.
  • Berlinmuren faller.
  • Massakren på Den himmelske freds plass: I Beijing, Kina stormer hæren Den himmelske freds plass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer har samlet seg.
  • Oljetankeren Exxon Valdez går på grunn i Alaska og forårsaker en av verdens største forurensningskatastrofer.
  • Taylor Swift, amerikansk countryartist, blir født.

Rundt midten av 70-tallet fjorde fylkesverket framstøt for å få det kommunale e-verket inn i NTE-familien