We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

1947 – 1966

arbeidslag19502
transport1950
arbeidslag1950

ASBJØRN NERGÅRD OM ARBEIDSSITUASONEN RUNDT 1960

Jeg ble ansatt i en midlertidig stilling som anleggsingeniør i 1960, og jobben ble planlegging av fordelingsnett, prosjektering, og anleggsledelse. Det ble etter hvert to stikningslag som jobbet hele året, noe som førte til mye bilkjøring, ca. 60- til 70 000 km. i året.

Jobben var krevende. Delvis var det nye ting for meg og “sjefen” krevde gode løsninger, men han ga frie hender og ansvar så jobben var virkelig interessant. Et ganske vanlig problem i elektrifiserte områder var for svak spenning. Strømforbruket økte og spesielt lavspentnettet var både for svakt dimensjonert og hadde for lange linjer. Oppdeling av transformatorkretser og oppdimensjonering ble derfor et stort arbeidsområde, ikke minst i de siste kommunale e.verkene som ble med i NTE.

 

Transport av alt materiellet ble tilbudt en som hadde utstyr for slikt oppdrag. Dette var ofte store jobber idet egnet utskutt stein i bestemt mengde og form, stolper, traverser, isolatorer og en god del annet måtte fraktes til de merkede stolpepunktene. Utskutt stein ble brukt som ”steinlås” for å feste mastene i stolpehullet. Det ble nyttet hest, traktor og bensindrevne vinsjer som e.verket lånte ut. Vinsjene var både en- og to-tromlet slik at en kunne bygge løypestreng. Anleggsarbeidet pågikk hele året og ble derfor ganske varierende. Det hendte at arbeid ble stoppet p.g.a. store snømengder og derav mye snømåking for å finne igjen tidligere utkjørt materiell. Snøfres ble også brukt.

Til transporthjelp for linjemontørene har det fra 50-tallet vært prøvd og brukt forskjellige motoriserte “doninger”. “MotoStandard” med belter og vinsj, var vel den første, og det ble flere, men alle hadde svakheter i konstruksjon og fremkommelighet. Snøscooteren ble etter hvert vanlig og en god hjelp vinters tid.

 

Linjebygging var et tungt arbeid selv om det etter hvert kom hjelpemidler. Oftest var linjetraseene ute i terrenget, og det var en del tungt utstyr som måtte bæres mellom stolpefestene: Bergbormaskin ofte med 4 bor og drivstoff, spett og spader, stolpereiser og tauverk, wirespill og dagens matrasjon.

FAKTA OM 1947

  • Norges befolkning er 3 146 497.
  • Et kilogram kjøttdeig koster 4,01 kroner.
  • Saab produserer sin første bil.
  • Thor Heyerdahl seiler med Kon-Tiki over Stillehavet.
  • Stortinget vedtar lov om tre ukers ferie.
  • Skeid blir norgesmester i fotball.
  • «Anne Franks dagbok» utgis.
  • Wenche Myhre, artist, og David Bowie, britisk musiker, blir født.