We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

1919

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK OPPRETTES

Emil_Astrup22. juni 1919 vedtok fylkestinget i Nord-Trøndelag å opprette Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Samtidig vedtas byggingen av Follafoss kraftverk. Emil Astrup, som stod bak utredingen om et fylkeskommunalt elektrisitetsverk, ble ansatt som første administrerende direktør.

I 1918 ble kraftutbyggingen tatt opp som egen sak i amtstinget i Levanger. 42 ordførere fikk høre et interessant foredrag av ingeniør Emil Astrup – ”Om bygging av et amtskommunalt elektricitetsverk for Nordre Trondhjems Amt”.

Den dynamiske ingeniøren ble den sentrale personen i det planarbeidet som nå startet. Tross mye motstand, deriblant direkte kritikk av Astrup, fikk fylkets elektrisitetskomité utarbeidet en plan som kunne legges frem på neste fylkesting.

1. januar 1919 ble betegnelsen amt endret til fylke, og på fylkestingets møte 21. juni 1919 ble det bl.a. vedtatt at Nord-Trøndelag fylke skulle erverve aksjemajoriteten i A/S Folla for 1,2 millioner kroner. Planen var å utnytte de ervervete fallrettighetene i Follavassdraget og bygge et fylkeskommunalt elektrisitetsverk i Follafoss og et tilknyttet høyspentnett. I tillegg til rettighetene i Follavassdraget ble fylket eier av et tresliperi, en skogeiendom på 45 000 mål, flere gårdsbruk, boliger og driftsbygninger og beholdningen av tømmer og tremasse.

Nå gikk utviklingen raskt. Representantskapets medlemmer ble valgt samme dag. De holdt umiddelbart et møte og valgte Fylkesverkets styre: Formann Emil Astrup, styremedlemmer ordførerne Martin Stavrum (Frol) og Odin Kvam (Beitstad). Da Astrup ble ansatt som administrerende direktør og byggeleder for verket, ble gårdbruker J. P. Trøite (Hegra) valg inn i styret og M. Stavrum ble formann.

FAKTA OM 1919

  • Norges befolkning er 2 589 463.
  • En boks fiskeboller koster 2,31 kroner.
  • Odd blir norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Frigg 1-0 i finalen.
  • Amtene døpes om til fylker, og amtmenn blir fylkesmenn.
  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vedtar åttetimersdag for industriell virksomhet.
  • Redd Barna blir stiftet i London.
  • Versailles-traktaten undertegnes i Paris.
  • Eva Peron (Evita), argentinsk presidentfrue blir født.